Reklama
 
Blog | Martin Fafejta

Koho za prezidenta aneb blues kladeče otázek

Když jsem si před pár týdny prohlédl možné kandidáty na prezidenta, pojal mne smutek, ó velký smutek. A v pohnutí mysli oznámil jsem prostřednictvím Facebooku svou kandidaturu na prezidenta.

Nejsem naivka a vím, že z mnoha důvodů nemám ve volbách šanci, ale pokud by se mi podařilo získat oněch 50 tisíc podpisů, měl bych alespoň příležitost položit v předvolebních debatách několik otázek ostatním prezidentským kandidátům. Většina z těch otázek by nebyla příliš originální, přesto si myslím, že by měly být položeny. Zde jsou:

Pane Jakle, proč píšete, že „dívčí kapela s názvem Kundí orgie věrna svému názvu předváděla soulož na oltáři křesťanského chrámu, aby si udělala reklamu“? Nemyslíte, že by prezident měl umět anglicky (a rocker, za kterého se vydáváte, by měl znát alespoň to základní o punku, aby věděl, co slovo „riot“ v tomto kontextu znamená)? Ano, možná po Vás chci moc, ale ty nesmysly o souložení na oltáři, ty jste si skutečně nemohl odpustit? Nebo jste prostě jen flink, co si ani nedokáže najít běžně dostupné informace? Pana Jakla bych se mohl zeptat i na novotvar „homosexualismus“, ale protože stejně zvolený nebude, tak bych si tu otázku odpustil a ptal bych se dalších.

Pane Schwarzenbergu, co ta mesaliance s panem Kalouskem? Určitě byste za jeho skutky třeba z dob působení na ministerstvu obrany postavil? Skutečně bylo nutné ho dále udržovat na politickém výsluní? Nemáte pocit, že jste dal všanc své jméno?

Reklama

Pane Fischere, když jste vstupoval do KSČ, bylo to z nedostatku odvahy, nebo z prospěchářství, nebo hrálo roli obojí? A proč jste připustil, aby byl ve Vaší vládě ministrem obrany pan Barták? Z týchž důvodů? A domníváte se, že to jsou vhodné vlastnosti pro prezidenta? A nebo ty důvody byly úplně jiné?

Pánové Dienstbiere z ČSSD a Sobotko z ODS, jaké jsou vlastně Vaše názory? Řekněte mi pár z těch, kterými nějak vybočujete z linie politických stran, jichž jste významnými členy. Nebo se domníváte se, že by prezident měl držet stranickou linii? A co se domníváte o korupčním působení Vašich stran?

Pane Zemane, pečoval jste někdy o svou dceru, staral jste se o ni, vychovával jste ji? Proč jste odešel od své rodiny na „vejminek“ na Vysočinu? Možná to je příliš soukromá otázka, ale já bych tu odpověď potřeboval slyšet. Prostě posuzuji kandidáta na prezidenta i podle toho, jak se stará o vlastní rodinu. A také bych se rád zeptal, co si myslíte o tom, jak Váš nejpřednější spolupracovník, pan Šlouf, padl onehdá v objetí s panem Miroslavem Štěpánem.  A jak se díváte na to, že Vaši podporovatelé jsou napojeni na nejvyšší sféry ruského byznysu? Nebojíte se, že jste jen nastrčenou figurkou jejich ekonomických zájmů?

 

Možná si Vy, čtenáři, myslíte, že prezident by měl mít především nějaký program a podle toho bychom jej měli volit. Popravdě řečeno, nemusím slyšet program, a to z několika důvodů. Prezidentské pravomoci jsou jinde než v prosazování ideologicky formulovaného politického programu. Je mi vlastně jedno, řadí-li se kandidát na levici či pravici, bude-li to z mého pohledu slušný a důvěryhodný člověk. Protože takovému věřím, že své pravomoci (navrhovat a jmenovat ústavní funkcionáře, udělovat milosti, vetovat zákony apod.) nebude zneužívat v něčí mocenský či finanční prospěch.

Já sám jsem liberál, v ekonomických otázkách se stavím spíše napravo, v ostatních sférách života mi jde především o svobodu slova a ochranu menšin. Jsem zastáncem legalizace měkkých drog. Domnívám se, že stát činí příliš málo proti školní segregaci romských dětí (přestože je škola asi jedinou cestou integrace Romů do společnosti). To, že registrované stejnopohlavní páry mají, na rozdíl od zbytku populace, ze zákona zakázáno osvojovat (adoptovat) si děti, považuji za protiústavní. Vítám migraci do České republiky, chtějí-li zde migranti pracovat (a samozřejmě vždy budu hájit migraci lidí, kteří jsou ve své domovině politicky pronásledování). Zároveň nevnímám pozitivně, když v Evropě narůstá počet jedinců (a zdaleka nejen mezi „starousedlíky“), kteří opovrhují právě těmi základními hodnotami, jako je svoboda slova a ochrana menšin. To je můj pohled na svět. Není to žádný politický program, ten ale nepotřebuji slyšet ani od ostatních kandidátů. A není to ani nic originálního, to ale také nepožaduji po ostatních kandidátech.

 

P. S.

Tu fotku v růžovém baretu zveřejnily Parlamentní listy, aniž by se mne zeptaly. Ostatně je volně na webu. V diskusi na Parlamentních listech jsem se pak dozvěděl, že jsem „buzna“ atp. Ve skutečnosti jsem se tak vyfotil kvůli festivalu Vyšehrátky, kde jsem četl dětem pohádku. Chtěl jsem vypadat tak, aby to dětem přišlo legrační…